2013

  • 17.06.2013 08:49:20

    Uputa vezana uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)

  • 17.06.2013 08:40:54

    Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

  • 26.04.2013 10:33:09

    Katastarske izmjere i izmjere poljoprivrednog zemljišta