Upute za korištenje

Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 16/07, 124/10) o održavanju podatka katastarskog operata Republike Hrvatske.

Podaci koji se vode u bazi službeni su katastarski podaci. Uvid u katastarske podatke omogućen je s određenim datumom za cijelu državu a pristup podacima Preglednika katastarskih podataka je bez naknade.

Svi podaci sadržani u Pregledniku katastarskih podataka isključivo su informativnog karaktera te služe za osobnu upotrebu.

Ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava.

Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama Državne geodetske uprave, te u Gradskom uredu za katastar Grada Zagreba.