O tehničkim podacima iz katastarskog operata

Potvrde i uvjerenja (javne isprave) izdaju se na zahtjev stranke u nadležnim Područnim uredima za katastar. Naknada za upotrebu podataka dokumentacije propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10)  i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova upotrebe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 75/09).

Uvjerenja o tehničkim podacima iz katastarskog operata mogu biti:
 1. Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, koje se koristi u svrhu dokazivanja da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. g.

2.  Uvjerenje je li zgrada evidentirana na katastarskom planu do 21. lipnja 2011. godine ili je vidljiva na Hrvatskoj osnovnoj karti izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine, koje se koristi u svrhu dokazivanja da je zgrada vidljiva/evidentirana na podlogama državne izmjere i katastra nekretnine izrađenima do 21. lipnja 2011. godine (katastarski plan i HOK).